Saving the planet from litter and plastic pollution by turning litter into e-lottery tickets.
The Littery makes street cleansing obsolete by motivating citizens to hit the bins with their litter. First trials show that 100% of the litter ends up in the bins, correctly sorted where applicable.
Find out more in the videos below

 

Our Investors and Partners:

2022 © The Littery

The Littery SIA 09.04.2020. ir noslēdza līgumu Nr.IZ-L-2020/28 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma" (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001)